Środki ochrony roślin są używane w wielu gałęziach przemysłu

Środki ochrony roślin to substancje chemiczne przeznaczone do zabijania lub zwalczania owadów, chwastów, grzybów, gryzoni i drobnoustrojów, które mogą powodować straty i uszkodzenia plonów.

Ponieważ takie preparaty są stosowane w wielu różnych sektorach, jak rolnictwo, leśnictwo, czy przemysł spożywczy, mogą narażać pracowników w różnych zawodach na zatrucia lub choroby, jeśli są niewłaściwie stosowane. Dlatego ze środkami ochrony roślin należy obchodzić się z zachowaniem należytych środków ostrożności, a rozpylanie oraz opryski przeprowadzać w ochronnych ubraniach i rękawicach.

Rolnictwo, leśnictwo, przemysł spożywczy, przetwórstwo, transport i przechowywanie drewna i innych produktów biologicznych to sektory, w których różne szkodniki, przykładowo chwasty, owady, ptaki, gryzonie, grzyby czy pleśnie, mogą znacząco wpłynąć na ilość i jakość produktów.

Niektóre gatunki szkodników mogą również uszkadzać budynki, instalacje, meble czy ubrania, rozprzestrzeniać się zaraźliwie lub powodować choroby u ludzi i zwierząt.

Dlatego zwalczanie szkodników jest ważnym działaniem mającym na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie strat w plonach, utrzymanie wysokiej jakości produktów spożywczych i zapobieganie innym niepożądanym skutkom, które mogą być spowodowane przez szkodniki czy chwasty. Zwalczanie szkodników odbywa się metodami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi, a wybór konkretnej metody zależy od różnych warunków, takich jak rodzaj przemysłu, gatunku, ilości i rozmieszczenia szkodników, warunków środowiskowych i innych.

Najbardziej skuteczne metody zwalczania szkodników opierają się na stosowaniu środków chemicznych i biologicznych do ochrony roślin, takich jak herbicydy do kukurydzy. Najwięksi użytkownicy takich produktów to rolnictwo i leśnictwo, ale są również szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu, handlu, magazynowaniu i innych sektorach działalności gospodarczej oraz w gospodarstwach domowych. Odpowiednie stosowanie środków ochrony roślin daje dobre wyniki w zakresie ochrony i poprawy jakości zbiorów, oszczędności kosztów pracy oraz osiągnięcia znacznych korzyści ekonomicznych.