Zasady przechowywania pomidorów w chłodni

W przypadku przechowywania towarów szczególnie wrażliwych należy zadbać o właściwą temperaturę w pomieszczeniach. Dotyczy to chłodni, w których przechowywane są łatwo psujące się świeże produkty, takie jak warzywa i owoce.

Na przykład to, czy chcesz przechowywać napoje warzywa schłodzone lub zamrożone, ma decydujący wpływ na wybór optymalnego systemu chłodzenia. Obecnie popularne są magazyny wykorzystujące inteligentne systemy sterowania do chłodzenia towarów, posiadają możliwość monitorowania temperatury. Oprócz temperatury należy zadbać także o właściwą wilgotność w chłodniach, w zależności od tego co będziemy przechowywali należy dobrać właściwa wilgotność.

Z pewnością innym czynnikiem na który należy zwrócić uwagę będzie wentylacja, odpowiednia cyrkulacja powietrza będzie wymagana dla zachowania warunków optymalnych. Pomieszczenia takie jak chłodnie przechowalnie powinny być oczywiście suche z uwagi na to że wilgoć nie służy przechowywanej w nich żywności.

Powinno się o to zadbać już w momencie gdy chłodnie są konstruowane, ale oczywiście odpowiednią izolację, chociażby z wykorzystaniem pianki izolacyjnej można też zainstalować nieco później, jeśli uznamy że jest to absolutnie konieczne.

Przykładem może być przechowywanie pomidorów w chłodni, temperatura nie może być zbyt niska. Zazwyczaj w chłodni warzywa i owoce przechowywane przez pewien czas, zanim zostaną przetworzone. W zależności od temperatury w chłodni przechowywanie będzie możliwe przez określony czas. Zwracamy także uwagę na odmiany pomidorów czas zbiorów, ale także wiele innych zmiennych, które wpływają na jakość przechowywanych warzyw. Odpowiednie monitorowanie temperatury jest tutaj bardzo ważne. Oczywiście chłodnia może być podzielona na wiele mniejszych pomieszczeń w których możemy przechowywać różne warzywa czy owoce. Warto także zwrócić uwagę na izolację jakiej używamy, dobre odizolowanie chłodni, pozwoli zaoszczędzić energię potrzebną do chłodzenia.