Pożyczki i kredyty dla firm

Banki zdaję sobie sprawę iż obecnie wiele firm może znajdować się w złej sytuacji finansowej ze względu na koronawirus i zamknięcie niektórych branż, może być ta przykładowa restauracja, czy też hotel.

Oczywiście w przypadku kiedy firma była zamknięta, nie przynosiła zysków, przedsiębiorcy mogli utracić płynność finansową, mogli przestać płacić niektóre zobowiązania przykładowo związane z lokalem, mediami czy też zobowiązaniami do Urzędu Skarbowego czy też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też mogą nie posiadać niektórych dokumentów które dawniej były niezbędne do uzyskania kredytu.

Pożyczki i kredyty dla firm

Preferencyjne warunki udzielania kredytów

Może być to przykładowo zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami do Urzędu Skarbowego czy też Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w tym wypadku banki, instytucje finansowe są bardziej przychylne przedsiębiorcom. Wiedzą iż firmy są w złej kondycji finansowej, dlatego też nie wymagają niektórych dokumentów tego typu. Oczywiście mogą być to także pożyczki celowe które będą udzielane na spłatę zobowiązań do Urzędu Skarbowego w tym przypadku bank może wpłacić pieniądze bezpośrednio, dzięki czemu firma może odzyskać płynność finansową. Warto zwrócić uwagę iż zaleganie ze składkami stawia firmę w złym świetle w stosunku do kontrahentów, czy też firm z którymi chciałby współpracować, podpisać umowę.

Oczywiście przedsiębiorcy mogą mieć także wiele innych zaległości przykładowo związanych z wypłatami pieniędzy ze swoich pracowników, także może być to opłata za lokal, jak wiadomo w przypadku branży hotelarskiej, gastronomicznej, restauracyjnej mogą być to dość duże kwoty, ze względu na zatrudnianie dość dużej liczby pracowników. Dodatkowo także często mogą być to duże zobowiązania jeżeli chodzi o płatność za media przykładowo za prąd, za wynajem dużego lokalu.

W tym przypadku bank może prowadzić faktoring, jest to pewnego rodzaju finansowanie dla firm, gdzie bank zobowiązuje się pokrywać różnego rodzaju koszty bieżące związane z prowadzeniem działalności, przykładowo płacić dostawcom za towar, opłacać wszystkie składki związane z ubezpieczeniem czy też opłacać wiele innych różnych zobowiązań.