Zadośćuczynienie dla osób represjonowanych przez aparat komunistyczny

W 1944 roku wiele oddziałów partyzanckich przeciwstawiało się żołnierzom radzieckim którzy wkraczali na tereny ówczesnej Polski, także po zakończeniu działań wojennych wielu partyzantów walczyło dalej o niepodległą Polskę, walczyło z aparatem komunistycznym.

Wielu z nich oczywiście spotkało się z różnego rodzaju represjami, więzieniem, obecnie mogą się oni ubiegać o odszkodowanie oraz zadośćuczynienia ze strony państwa polskiego, podobnie jak opozycjoniści z innych okresów panowania komunizmu w naszym kraju.

Zadośćuczynienie dla osób represjonowanych przez aparat komunistyczny

Kto może starać się o odszkodowanie dla osób represjonowanych?

W roku 1991 powstała ustawa która uznała za niewłaściwe orzeczenia wydane wobec osób represjonowanych w czasie komunizmu, dzięki niej można ubiegać się o kasację wydawanych wówczas wyroków, które będą podstawą do uzyskania odszkodowania. W tym przypadku warto zwrócić uwagę iż wnioski tego rodzaju mogą składać się nie tylko osoby represjonowane ale także ich rodzeństwo, małżonkowie ale również dzieci po śmierci. Z pewnością będzie to dotyczyło wielu osób które prowadziły działalność opozycyjną w czasie stanu wojennego, w czasie powstawania Wolnych Związków Zawodowych.

Oczywiście w stanie wojennym zostało internowanych bardzo wielu opozycjonistów, wobec nich stosowane były różnego rodzaju represje, byli nękani, często także tracili pracę, oczywiście byli także więźniami. Obecnie mogą uzyskać odszkodowanie i zadośćuczynienie, oczywiście warto zwrócić uwagę na przepisy prawne, które określają dokładnie zasady przyznawania odszkodowań. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku mówi o tym iż odszkodowanie może być przyznane osobie która została pokrzywdzona w wyniku wydania lub wykonania orzeczenia lub decyzji sądu komunistycznego.

Wiele osób które chcą uzyskać odszkodowanie dla osób represjonowanych może zgłosić się do kancelarii prawnych, które posiadają fachową wiedzę na temat dochodzenia tego rodzaju praw, wiedzą w jaki sposób złożyć w sądzie okręgowym wniosek o skasowanie poprzedniego wyroku sądu. Następnie należy oczywiście złożyć w sądzie wniosek o przyznanie odszkodowania.