Organizacja pochówku w przypadku śmierci bliskiej osoby

Śmierć bliskiej osoby to traumatyczne wydarzenie, bliscy muszą wówczas zająć się organizacją pochówku.

Obecnie zakłady pogrzebowe chcą pomóc bliskim zmarłego, mogą odciążyć ich w przypadku wielu różnych formalności związanych z organizacją pogrzebu. W przypadku śmierci należy zawiadomić lekarza, który wyda kartę zgonu.

Organizacja pochówku w przypadku śmierci bliskiej osoby

Dokumenty i formalności związane z pogrzebem

Bliscy zmarłego mogą wystawić upoważnienie pracownikowi zakładu pogrzebowego, który z kartą zgonu zgłosi się do Urzędu Stanu Cywilnego. W celu wydania aktu zgonu fakt zgonu zgłasza się w USC właściwym dla miejsca zgonu, po zarejestrowaniu wydany zostanie odpis, USC zarejestruje zgon, aby można było dopełnić pozostałych formalności. Następnie należy zgłosić się do ZUS, gdzie należy dopełnić formalności związanych z wypłatą zasiłku pogrzebowego. Zasiłek pogrzebowy będzie pokrywał koszty związane z pochówkiem, może zostać on przelany bezpośrednio na konto zakładu pogrzebowego. Dodatkowo należy zadbać o miejsce na cmentarzu, może być to cmentarz parafialny lub też cmentarz komunalny. Zakład pogrzebowy dopełni również tych formalności.

Zasiłek pogrzebowy wynosi 4000 zł, wniosek o zasiłek należy zgłosić do 12 miesięcy od momentu śmierci składamy go w jednostce ZUS która wypłacała zmarłemu rentę lub też emeryturę. Zasiłek zostanie wypłacony do 30 dni od złożenia wszystkich niezbędnych dokumentów. W czasie dopełnienia wszystkich formalności związanych z pogrzebem należy przygotować kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego, dokumenty związane z zatrudnieniem. Dokumenty te można przekazać pracownikowi zakładu pogrzebowego, który będzie dopełniał wszystkich formalności. Dzięki temu rodzina zmarłego zostanie odciążona w tych trudnych chwilach.

Bliscy zmarłego mogą skontaktować się z zakładem pogrzebowym przez 24 godziny na dobę. Możemy znaleźć dane kontaktowe w Internecie na stronie https://jakubisiak.pl/zaklad-pogrzebowy-warszawa-wola/. Możemy nawiązać kontakt z zakładem pogrzebowym, który posiada doświadczenie w organizacji pogrzebów, jak również dopełni za nas wszystkich formalności. Ustalimy szczegóły dotyczące pochówku, obsługi pogrzebowej, nagrobka, oraz miejsca pochówku.