Jak przebiega zamknięcie firmy?

Przedsiębiorcy, którzy zamykają działalność, powinni pamiętać, że wiąże się to z wieloma formalnościami, podobnie jak w przypadku zakładania działalności czy też jej zawieszania.

W tym przypadku informujemy odpowiednie urzędy, ZUS, Urząd Skarbowy. W ciągu 7 dni od zamknięcia działalności powinniśmy złożyć wniosek do CEIDG, możemy zrobić to osobiście, drogą elektroniczną, lub też wysłać informację drogą listowną, potwierdzoną notarialnie. Następnie powinniśmy poinformować urząd miasta lub gminy.

Jak przebiega zamknięcie firmy?

Jaskie procedury należy dopełnić zamykając firmę?

W przypadku kiedy likwidujemy działalność gospodarczą, powinniśmy wcześniej złożyć wypowiedzenia pracownikom, oraz ponieść wszystkie koszty związane z ich zwolnieniem. Ważne jest prawidłowe wypowiedzenie umów, które przedsiębiorca wcześniej zawierał ze swoimi pracownikami, jak również innymi podmiotami. Należy wyrejestrować się z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, przeprowadzić remanent w działalności, spis środków trwałych, a następnie wyrejestrować się z listy płatników VAT. Dodatkowo jeżeli posiadamy kasę fiskalną, należy dopełnić wszystkich formalności związanych z jej zlikwidowaniem.

W przypadku jeżeli firma zatrudnia pracowników, należy wypowiedzieć umowy na czas nieokreślony, czas określony, będą to także wypowiedzenia w czasie urlopu, rozwiązania umowy z kobietą w ciąży czy też w czasie urlopu macierzyńskiego. Często mogą być to dość trudne sytuacje, dlatego warto skorzystać z usług firm doradczych, które mogą pomóc nam sprawnie przejść przez proces rozliczeń z pracownikami oraz proces likwidacji firmy. Warto pamiętać, że okres wypowiedzenia jest dość długi, dlatego procedurę zamykania działalności powinniśmy zacząć nawet na 3 miesiące przed jej planowanym zamknięciem.

Wielu przedsiębiorców, którzy chcą zamknąć działalność, powinno dowiedzieć się, z czym wiąże się zamknięcie działalności gospodarczej a kasa fiskalna. W tym przypadku powinniśmy wydrukować ostatnie podsumowania dnia oraz miesiąca. Będzie to dotyczyło firm, które zajmowały się sprzedażą detaliczną, hurtową, które będą posiadały kasy fiskalne, które należy zlikwidować.