Rosnące znaczenie gruntowych pomp ciepła

Gruntowa pompa ciepła okazuje się być jednym z najbardziej zrównoważonych i opłacalnych systemów ogrzewania/chłodzenia dostępnych obecnie na rynku.

Ze względu na swoją zdolność do oferowania różnych funkcji, takich jak wytwarzanie ciepła, podgrzewanie wody, odpowiedni poziom wilgotności i chłodzenie powietrzem, gruntowa pompa ciepła może stać się preferowanym systemem grzewczym dla wielu użytkowników. Ceny gruntowych pomp ciepła z roku na rok stopniowo spadają dzięki sukcesywnym udoskonaleniom technicznym, co czyni je bardziej atrakcyjnymi dla klientów.

Rosnące znaczenie gruntowych pomp ciepła

Co to jest gruntowa pompa ciepła?

Gruntowa pompa ciepła, znana również jako pompa geotermalna, to urządzenie centralnego ogrzewania/chłodzenia przeznaczone do przenoszenia ciepła do lub z górnych warstw gruntu. Poprzez sieć rur ułożonych pod ziemią na głębokości od 10 do 150m w przypadku kolektora wiertniczego, ciepło pochłaniane przez glebę jest transportowane ze źródła podziemnego do wyznaczonego obszaru gospodarstwa domowego i uwalniane jako ciepło wysokotemperaturowe.

Jednym ze sposobów oceny efektywności energetycznej gruntowej pompy ciepła pod względem wydajności grzewczej, jest odniesienie do współczynnika konwersji ciepła, który reprezentuje stosunek ilości ciepła w kW, które jest wytwarzane przez pompę, do kosztów związanych z uruchomieniem pompy. Zazwyczaj współczynnik ten waha się od 3 do 5. W praktyce oznaczałoby to, że na każdy kW zużywanej energii pompa wytwarza od 3 do 5 kW energii cieplnej. Ta wartość różniłaby się w zależności od pompy ze względu na ciągłe zmiany warunków pracy oraz różnice konstrukcyjne.

Powyższe aspekty nie mają jednak wpływu na ogólną wydajność pompy ciepła, co wskazuje na fakt, że wraz ze spadkiem różnicy temperatur pomiędzy źródłem ciepła a temperaturą pompy ciepła wzrasta sprawność gruntowej pompy ciepła. Szczegóły można znaleźć na stronie http://grupaeneco.pl. Dlatego pompa geotermalna okaże się idealnym rozwiązaniem dla systemów centralnego ogrzewania, które nie wymagają wysokich temperatur do produkcji ciepła, dzięki czemu nadaje się do ogrzewania podłogowego, klimakonwektorów czy grzejników, które mogą pracować przy niższej temperaturze przepływu.