W jaki sposób prawnicy dokonują oceny umów i dokumentów

Prawnicy korporacyjni są często proszeni o ocenę różnych umów i kontraktów. Na ogół klienci chcą tylko wiedzieć, czy jest to korzystna dla nich umowa, oraz czy obejmuje wszystkie ważne zagadnienia.

Ale to tylko niewielka część tego, co powinien przeanalizować prawnik zatrudniony przez przedsiębiorców. Pierwszą rzeczą do sprawdzenia jest przede wszystkim to, czy uwzględniono wszystkie istotne warunki umowy. Chociaż w większości jurysdykcji jest technicznie możliwe ustne zawarcie umowy, a nawet poprzez bardzo słabo spisane umowy, dobra umowa będzie szczegółowo określać wszystkie jej podstawowe warunki. Gdy warunki te nie są wyraźnie określone, prawo często dostarcza je stronom lub może uznać je za tak krytyczne, że ich brak całkowicie unieważnia umowę. Na przykład w przypadku niektórych rodzajów umów o świadczenie usług należy zawrzeć określony okres obowiązywania umowy, w przeciwnym razie może on być niewykonalny. Innym, zaskakująco powszechnym przykładem jest nieokreślenie właściwej wymiany, czyli co jest oferowane za, przykładowo, zapłatę czy wynagrodzenie. Bez ważnej wymiany wynagrodzenia nie dochodzi do zawarcia umowy. Tak więc, jeśli ktoś ma wykonać usługę, ale nie ma odpowiedniego zobowiązania do zapłaty tej osobie lub wynagrodzenie jest tak niskie, że jest całkowicie niesprawiedliwe, to brakuje wynagrodzenia i nie ma ważnej umowy.

Innym częstym problemem związanym z zawieraniem umów czy kontraktów jest nieumyślna sprzeczność z obowiązującym prawem.

Dzieje się tak często w przypadku umów związanych z branżami podlegającymi ścisłym regulacjom, na przykład w przypadku umów budowlanych, umów o papierach wartościowych, umów dzierżawy i innych. Oczywiście adwokaci wrocław zajmują się również takimi sprawami biznesowymi. Często istnieją wymagania ustawowe lub regulacyjne, które albo muszą być zawarte w umowie, aby były ważne zgodnie z prawem, albo zabronione klauzule, których nie można zawrzeć w umowach bez ich unieważnienia. Na przykład przepisy dotyczące rozstrzygania sporów mogą wpływać na to, jak i gdzie możesz wywrzeć nacisk prawny na drugą stronę w przypadku naruszenia umowy.